Onze Regels


Wij hanteren de volgende regels in onze Dojo:

 • Elke leerling / lid die de sportschool en de Dojo (oefenzaal) binnen komt groet met Ush! (OESH)
 • Elke leerling die de zaal gaat betreden doet zijn schoeisel uit in het halletje en zet deze in de schoenenrekken of kast!
 • Waardevolle spullen worden afgegeven aan de bar! Bij diefstal van waardevolle spullen ben je zelf verantwoordelijk! Wij zijn niet aansprakelijk!
 • Mobiele telefoons zet men uit! In de kleedkamers mogen geen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden! Dit is zo i.v.m. de privacywet.
 • Tijdens de training is de sportschool regelmatig live op Facebook en Instagram, wil je niet op beeld, stap dan even uit beeld van de camera. Filmpjes en foto’s worden alleen tijdens de trainingen gemaakt en na de training voor vechtposes.
 • Elke leerling is stil tijdens de les, ook de ouders die hun kinderen komen halen!
 • Ongeacht de leeftijd van de leerling is het verboden om de hoofdtrainer en de assistent bij zijn naam te noemen! De hoofdtrainer spreekt men aan met ‘Sensei’ (leraar, meester) en de assistent trainers noem je ‘Senpai’!
 • Men moet 5 minuten voor de aanvang van de les klaar staan in de kleedkamer! Met scheenbeschermers, bandage gewikkeld om je handen en je tok aan!
 • Tijdens de les mag men de zaal niet verlaten, vraag of je even weg mag om naar de WC te gaan!
 • Gebruik van eigen consumptie in de kantine en Dojo is verboden!
 • Men dient goed verzorgd de Dojo binnen te komen! Schone handen, voeten en kort geknipte nagels zijn verplicht!
 • Het is verboden tijdens de training sieraden, riemen of andere scherpe materialen op je sportkleding te dragen!
 • Je mag geen lessen verzorgen zonder de toestemming van de Sensei!
 • Er is camera toezicht op de parkeerplaats, in de kantine en in de Dojo. De ouders kunnen vanuit de kantine naar de trainingen van hun kind(eren) kijken. Bij diefstal en vernieling met opzet schakelen wij de Politie in en worden de videobeelden gebruikt. Ook eisen wij het tweevoudige van de materiële schade +€60,- per uur exclusief deurwaarderskosten door een civiele zaak te starten.
 • Hoffelijkheid en vriendelijkheid; de leerling van Diamond Gym moet wat deze betreft de volgende zaken in praktijk brengen:

  De geest en wederzijds bewustzijn bevorderen.
  Zich schamen voor eigen ondeugden (bv. minachting van anderen, bedreigen, sexuele intimidatie, verkoop van gestolen goederen en/of drugs, enz.)
  Het rechtvaardigheidsgevoel vergroten.
  Een goed onderscheid maken tussen leraar en leerling en tussen de oudere en de jongere leerling.

 • Betaling van de contributie: Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening gehouden worden. Iedereen dient voor de eerste van de maand te betalen! Bij een achterstand van minimaal 2 maanden wordt er €7,50 per maand in rekening gebracht!
 • De Sensei/Senpai heeft het recht om een leerling in zijn les te weigeren als deze de regels niet in acht neemt!